Thông tin giao hàng

A. Khu vực các quận trong TPHCM

  1. Đối với SP Đóng gói: giao hàng miễn phí tất cả các quận TPHCM
  2. Đối với SP linh kiện: sẽ giao miễn phí tất cả các quận TPHCM nhưng phải đảm bảo đủ lượng đơn vị hàng theo bảng bên dưới

digital ocean

B. Khu vực khác còn lại

        1.Đối với SP Đóng gói : giao hàng tính phí theo hệ số giao nhận (Liên hệ)

        2.Đối với SP linh kiện : chỉ giao hàng khi đủ đơn vị hàng (theo bảng bên dưới) và tính phí theo hệ số giao nhận (Liên hệ nhân viên kinh doanh)

 

◘  Đối với các thiết bị: Máy bộ, Laptop, UPS, Máy in, Máy Scan, Máy chiếu, Mực in … (Gọi chung là thiết bị đóng gói)

=> Giao hàng: quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, Gò vấp, Tân Bình, Phú Nhuận, Thủ Đức.

                ◘  Đối với linh kiện: Mainboard, CPU, DDRam, …… (Gọi chung là linh kiện)

=> Giao hàng: theo qui định bên dưới chỉ áp dụng khách lẻ và doanh nghiệp

 

QUẬN

PHƯỜNG

Điều kiện đi giao hàng phải đủ số lượng đơn vị hàng

1

Nguyễn Cư Trinh

2

1

Bến Thành

2

1

Phạm Ngũ Lão

2

1

Cô Gian

2

1

Bến Nghé

2

1

Cầu Ông Lãnh

2

1

Đa Kao

3

1

Nguyễn Thái Bình

3

1

Cầu Kho

3

1

Tân Định

3

2

Bình Khánh

3

2

Bình An

4

2

Thủ Thêm

4

2

An Khánh

4

2

An Lợi Đông

5

2

Thảo Điền

5

2

Bình Trưng Tây

5

2

AnPhú

5

2

Bình Trưng Đông

5

2

Thạnh Lộc

5

2

Thạnh Mỹ Lợi

6

2

Cát Lái

7

2

Phước Long B

6

3

1

2

3

2

2

3

3

2

3

4

2

3

5

2

3

6

2

3

7

2

3

8

2

3

9

2

3

10

2

3

11

2

3

12

3

3

13

3

3

14

3

4

1

3

4

2

3

4

3

3

4

4

3

4

5

3

4

6

3

4

8

3

4

9

3

4

10

3

4

12

3

4

13

3

4

14

3

4

15

3

4

16

4

4

17

4

5

1

3

5

2

2

5

3

2

5

4

2

5

5

3

5

6

3

5

7

3

5

8

2

5

9

3

5

10

3

5

11

3

5

12

3

5

13

4

5

14

4

5

15

3

6

1

4

6

2

4

6

3

4

6

4

4

6

5

4

6

6

4

6

7

4

6

8

4

6

9

4

6

10

4

6

11

4

6

12

5

6

13

4

6

14

4

7

Tân Kiểng

4

7

Tân Phong

3

7

Tân Hưng

4

7

Tân Thuận Đông

4

7

Tân Thuận Tây

3

7

Bình Thuận

4

7

Tân Quy

3

7

Phú Thuận

5

7

Tân Phú

5

7

Tân Phú mỹ

5

8

1

3

8

2

3

8

3

3

8

4

4

8

5

4

8

6

4

8

7

5

8

8

3

8

9

3

8

10

3

8

11

4

8

12

4

8

13

4

8

14

4

8

15

5

8

16

6

9

Phước Long A

6

9

Phước Long B

6

9

Phước Bình

6

9

Phú Hữu

7

9

Tăng Nhơn Phú B

7

9

Hiệp Phú

6

9

Tăng Nhơn Phú  A

8

9

Long Trường

7

9

Tân Phú

8

9

Trường Thạnh

8

9

Long Thạnh Mỹ

9

9

Long Phước

8

9

Long Bình

9

10

1

2

10

2

3

10

3

2

10

4

3

10

5

3

10

6

3

10

7

3

10

8

3

10

9

3

10

10

2

10

11

2

10

12

3

10

13

2

10

14

3

10

15

2

11

1

3

11

2

3

11

3

4

11

4

3

11

5

3

11

6

3

11

7

3

11

8

3

11

9

3

11

10

3

11

11

3

11

12

2

11

13

2

11

14

3

11

15

2

11

16

4

12

Tân Hưng Thuận

5

12

Tân Thới Nhất

5

12

Đông Hưng Thuận

5

12

Thạnh Lộc

6

12

Thạnh Xuân

6

12

Thới An

6

12

An Phú Đông

6

12

Trung Mỹ Tây

7

12

Tân Thới Hiệp

6

12

Trung Chánh

6

12

Tân Chánh Hiệp

7

12

Hiệp Thành

7

Tân Phú

Tân Phú

3

Tân Phú

Phú Trung

4

Tân Phú

Hòa Thạnh

4

Tân Phú

Tân Sơn Nhì

4

Tân Phú

Tân Thành

4

Tân Phú

Hiệp Tân

4

Tân Phú

Tân Thạnh

4

Tân Phú

Sơn Kỳ

5

Tân Phú

Phú Thạnh

5

Tân Phú

Tân Thới Hòa

4

Tân Phú

Tân Qúy

4

Tân Phú

Phú Thọ Hòa

4

Tân Phú

Bình Hưng Hòa

5

Tân Phú

Bình Hưng Hòa A

5

Bình Tân

Bình Hưng Hòa

5

Bình Tân

Bình Hưng Hòa A

5

Bình Tân

Bình Trị Đông

5

Bình Tân

An Lạc A

5

Bình Tân

Phú Thọ Hòa

4

Bình Tân

Bình Trị Đông A

5

Bình Tân

Bình Hưng Hòa B

5

Bình Tân

Bình Trị Đông B

6

Bình Tân

Tân Tạo

6

Bình Tân

Tân Tạo A

6

Bình Tân

An Lạc 

5

Bình Tân

Lê Minh Xuân

6

Nhà Bè

Phước Lộc

6

Nhà Bè

Nhà Bè

6

Nhà Bè

Tân Kiểng

6

Nhà Bè

Nhơn Đức

6

Nhà Bè

 Phước Kiểng

7

Nhà Bè

Phú Xuân

7

Nhà Bè

Long Thới

6

Nhà Bè

Hiệp Phước

8

Bình chánh

Trung sơn

6

Bình chánh

Trung kiên

9

Bình dương

Dĩ an

8

Bình Thạnh

1

3

Bình Thạnh

2

3

Bình Thạnh

3

3

Bình Thạnh

5

4

Bình Thạnh

6

4

Bình Thạnh

7

4

Bình Thạnh

11

4

Bình Thạnh

12

4

Bình Thạnh

13

4

Bình Thạnh

14

4

Bình Thạnh

15

4

Bình Thạnh

16

4

Bình Thạnh

17

4

Bình Thạnh

19

3

Bình Thạnh

21

4

Bình Thạnh

22

4

Bình Thạnh

24

4

Bình Thạnh

25

4

Bình Thạnh

26

4

Bình Thạnh

27

4

Bình Thạnh

28

4

Gò vấp

1

4

Gò vấp

3

4

Gò vấp

4

4

Gò vấp

5

4

Gò vấp

6

5

Gò vấp

7

4

Gò vấp

8

6

Gò vấp

9

6

Gò vấp

10

5

Gò vấp

11

5

Gò vấp

12

5

Gò vấp

13

6

Gò vấp

14

6

Gò vấp

15

5

Gò vấp

16

6

Gò vấp

17

5

Tân Bình

1

3

Tân Bình

2

3

Tân Bình

3

3

Tân Bình

4

3

Tân Bình

5

3

Tân Bình

6

2

Tân Bình

7

3

Tân Bình

8

4

Tân Bình

9

3

Tân Bình

10

3

Tân Bình

11

3

Tân Bình

12

3

Tân Bình

13

4

Tân Bình

14

4

Tân Bình

15

4

Phú Nhuận

1

4

Phú Nhuận

2

3

Phú Nhuận

3

4

Phú Nhuận

4

4

Phú Nhuận

5

3

Phú Nhuận

7

4

Phú Nhuận

8

3

Phú Nhuận

9

3

Phú Nhuận

10

3

Phú Nhuận

11

3

Phú Nhuận

12

3

Phú Nhuận

13

3

Phú Nhuận

14

3

Phú Nhuận

15

3

Phú Nhuận

17

3

Thủ Đức

Hiệp Bình Chánh

5

Thủ Đức

Hiệp Bình Phước

6

Thủ Đức

Tam Bình

6

Thủ Đức

Linh Đông

6

Thủ Đức

Tam Phú

7

Thủ Đức

Trường Thọ

7

Thủ Đức

Linh Chiểu

6

Thủ Đức

Bình Chiẻu

6

Thủ Đức

Linh Tây

6

Thủ Đức

Bình Thọ

6

Thủ Đức

Linh Trung

7

Thủ Đức

Linh Xuân

7