Giúp bạn mua máy:

Thông báo thay đổi tem bảo hành

Bắt đầu từ 01/01/2017 Lê Phụng thay đổi tem Bảo Hành

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu hình dán tem bảo hành trên sản phẩm .

Kính gởi : Quý khách hàng

Công ty cổ phần công nghệ Lê Phụng xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua .

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc thay đổi mẫu hình dán tem bảo hành trên các sản phẩm như sau :

 Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, chúng tôi sẽ chính thức thay đổi tem bảo hành và được áp dụng theo qui đinh bảo hành của công ty cổ phần công nghệ Lê Phụng .( Những tem dán trên sản phẩm trước ngày 01/01/2017 vẫn được bảo hành bình thường theo qui định của công ty Lê phụng )

 Mẫu tem do công ty cổ phần công nghệ Lê Phụng phát hành :

  

 

 Diễn giải :

- Dòng 1 : hiển thị thông tin sản phẩm .

- Dòng 2 : hiển thị số searial sản phẩm hoặc ngày tháng tem của nhà phân phối .

- Dòng 3 : hiển thị thời gian bảo hành đến của công ty Lê Phụng  .

Công ty cổ phần công nghệ Lê Phụng xin trân trọng thông báo về việc thay đổi trên và rất mong nhận được sự hỗ trợ  và hợp tác từ Quý khách hàng .

                                                 Công ty cổ phần công nghệ Lê Phụng