Giúp bạn mua máy:
Close
Close
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh và xây dựng công ty chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực hoạt động, chúng tôi hân hoan chào đón các ứng cử viên có kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết nghề nghiệp cùng gia nhập đội ngũ CB- CNV của chúng tôi.
Số thứ tự Chức danh Nơi làm việc Thời gian hết hạn Chi tiết
1 NHÂN VIÊN GIAO NHẬN Lê Phụng COMPUTER 2/28/2017 12:00:00 AM Xem
2 Nhân viên kỹ thuật Lê Phụng COMPUTER 5/31/2017 12:00:00 AM Xem
3 NHÂN VIÊN KINH DOANH SỈ Lê Phụng COMPUTER 2/28/2017 12:00:00 AM Xem
4 NHÂN VIÊN THƯ KÝ KINH DOANH Lê Phụng COMPUTER 2/28/2017 12:00:00 AM Xem
5 KINH DOANH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Lê Phụng COMPUTER 2/28/2017 12:00:00 AM Xem